• از محله، شهر و کشور خود ، هرچه می خواهید را در اینجا پیدا کنید

صاحبان خانه های اتاوا در سال 2024 با افزایش مالیات مواجه می شوند

کارکنان شهر اتاوا پیشنهاد می کنند که بودجه سال 2024 با افزایش حداکثر 2.5 درصدی مالیات بر دارایی همراه با هزینه های بیشتر برای حمل و نقل، تفریح و فعالیت های فرهنگی، جمع آوری زباله و خدمات آب و فاضلاب تهیه شود.

 

کمیته مالی و خدمات شرکتی در 5 سپتامبر در مورد دستورالعمل های کارکنان برای توسعه بودجه عملیاتی و سرمایه ای 2024 رأی خواهد داد. به عنوان بخشی از روند توسعه بودجه که شورای جدید در دسامبر گذشته تصویب کرد، یک جهت مشخص از مقامات منتخب برای هدف مالیاتی برای راهنمایی کارکنان در توسعه بودجه عملیاتی و سرمایه ای برای سال جدید مورد نیاز است.


ارسال نظر